Vad ska du tänka på när du anlitar en elektriker

Försäkringsbolagen är eniga om att de inte täcker kostnaden för en olycka som uppstår på ett elektriskt system som har installerats av en ocertifierad elektriker. Därför är det viktigaste av allt att se till att den elektriker du tänker anlita har bevisliga kompetenser och goda vitsord från tidigare kunder. Se till att du får se de officiella certifieringarna innan du går vidare med en offert. För att du ska få…