Vad ska du tänka på när du anlitar en elektriker

Försäkringsbolagen är eniga om att de inte täcker kostnaden för en olycka som uppstår på ett elektriskt system som har installerats av en ocertifierad elektriker. Därför är det viktigaste av allt att se till att den elektriker du tänker anlita har bevisliga kompetenser och goda vitsord från tidigare kunder. Se till att du får se de officiella certifieringarna innan du går vidare med en offert. För att du ska få…

Djupdykning elektriker

Kärt barn har många namn. Ute på fältet har yrkesgruppen elektriker olika tilltalsnamn. Eller man kan säga att dom är indelade i olika grupper. Elinstallatörer. Fokuserar på installation i nya lägenheter och hus. Serviceelektriker. Som det låter på namnet. Inriktar sig mer på mindre servicejobb. Industrielektriker. Inriktning på industrin och större projekt. Svagströmselektriker. Jobbar mer inriktat på tele, data och bredband. En sak som vi har märkt när vi har…